Alleluja!

Jezus żyje! On zmartwychwstał! Pokonał śmierć! Pokonał grzech! Niech obecność Jezusa rozproszy wszelkie ciemności, wszelki smutek.…