Szkoła Lidera i Animatora

Serdecznie zapraszamy księży, liderów i animatorów wspólnot na spotkanie formacyjne do Strzegomia. Spotkanie odbędzie się w dniach 9-10 lutego 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek przy ul. Ks. Prałata Stanisława Siwca w Strzegomiu (przy Bazylice Mniejszej).
 
Temat spotkania liderów : Miłość i pokora zasadą postępowania
Temat spotkania liderów i animatorów : Miłość jako dar z siebie
 
Dla kogo jest spotkanie? Dla liderów (piątek-sobota), dla animatorów, kandydatów na animatorów i osób, które w przyszłości mogą być animatorami (w sobotę)
 
W przypadku braku możliwości przyjazdu lidera przyjeżdża delegowany zastępca, tak żeby każda wspólnota była reprezentowana. Jeżeli animatorzy nie mają możliwości dojechać w sobotę sami, mogą przyjechać z liderem w piątek. 
Prosimy by liderzy uczestniczyli również w spotkaniu w sobotę.
 
Koszt (nocleg) – 35zł
 
Piątek 9 lutego – spotkanie liderów
18:00 Kolacja
19:30 Eucharystia
20:30 Katecheza : „Miłość i pokora zasadą postępowania”
21:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
22:00 Dzielenie
 
Sobota 10 lutego
08:00 Liturgia godzin – Jutrznia
08:30 Śniadanie
09:45 Przyjazd animatorów
10:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
10:30 Msza św. Katecheza temat : „Miłość jako dar z siebie”
11:45 Ogłoszenia
12:00 Agapa
13:00 Katecheza formacyjna 
14:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 
Uwaga! Plan spotkania może ulec zmianie
 
Podczas spotkania prowadzimy formację dla lidera i animatora
W ramach spotkań księży, liderów i animatorów będzie prowadzona formacja dotycząca służby liderów i animatorów we wspólnocie. Będzie to cykl katechez pomagających we właściwym funkcjonowaniu wspólnoty. Cykl będzie tworzył pewną całość w związku z tym prosimy o nieopuszczanie spotkań i zaplanowanie swojej obecności. Aby to ułatwić terminy spotkań będziemy podawać z dużym wyprzedzeniem.
 
Tematy formacji:
1. Czym jest wspólnota? – listopad 2017
2. Tajemnica owocnej służby.
3. Relacje we wspólnocie.
4. Władza i posłuszeństwo we wspólnocie
5. Jaki powinien być lider
6. Rola animatora i jego formacja
7. Animacja modlitwy charyzmatycznej
8. Prowadzenie małej grupy
9. Rozeznawanie we wspólnocie
10. Uzdrowienie czyli dar uzdrowienia we wspólnocie
11. Modlitwa za osoby prowadzące
12. Modlitwa osobista – wrzesień 2017
 
Tematy jak i ich kolejność mogą ulec zmianie.
 
Służba
Temat roku formacyjnego „Miłość rodzi dobre owoce – wezwanie do miłości” jest dla nas zachętą, aby dzielić się z drugimi swoją miłością. Miłość powinna wyrazić się w sposób praktyczny, nie teoretyczny w służbie drugiemu. W związku z tym proponuję, by podjąć posługę podczas naszych spotkań księży, liderów i animatorów w Strzegomiu.
 
Rodzaje posług na spotkaniu – jeszcze można się zapisać:
 
 
Piątek – liderzy
– Zbieranie zapisów
– Psalm
– Uwielbienie
 
Sobota – liderzy i animatorzy
– Zakrystia
– Taca
– Psalm
– Uwielbienie
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
 
Proszę, pomyśl o tym jako o szansie, by zrobić krok w wierze i w ten sposób odpowiedzieć Panu Bogu na Jego wezwanie.
Zachęcam Cię by przezwyciężyć swój strach i wszystko, co odbiera radość ze służby.
Jeżeli już się zdecydujesz proszę o zgłoszenie do mnie. Można to uczynić : 
e-mailem: dobrawoda@gmail.com
telefonicznie: 600017983
 
Podczas spotkania będziemy prowadzić zapisy na warsztaty rozeznawania duchowego jako wstępna formacja przygotowująca do modlitwy wstawienniczej.