Koordynacja

Koordynator: Ks. Krzysztof Herbut

Koordynator świecki: Piotr Lorek

Członkowie Rady Pastoralnej
Krystyna Myszkowska

Teresa Żuk

Wsparcie katechetyczne
Ireneusz Mniepariszwili