Koordynacja

Koordynator: Ks. Mateusz Kulig


Koordynator świecki: Agnieszka Lesiów