Koordynacja

Koordynator: Ks. Krzysztof Herbut

 

 

 

 

 

Koordynator świecki: Piotr Lorek

 

 

 

 

 

 

Członkowie Rady Pastoralnej
Krystyna Myszkowska
Ireneusz Mniepariszwili
Jadwiga Choroszy
Łukasz Lesiów
Teresa Żuk
Księża opiekunowie wspólnot