Koordynacja


Koordynator: Ks. Mateusz Kulig


Koordynator świecki:
Piotr Lorek

Fot. Tygodnik Niedziela