Córka Króla – konferencja dla kobiet

„Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!Wprowadź mnie, Królu, w twe komnaty!Cieszyć się będziemy i weselić tobą,” Pnp…