Radosnych Świąt!

Bóg porzucił szczęście SwojeWszedł między lud ukochanyDzieląc z nim trudy i znoje Bóg jest z nami.…

Alleluja!!! Jezus żyje!

Niech Zmartwychwstały Chrystus zamieszka przez wiarę w Twym sercu. Niech uczyni z niego swe mieszkanie. Niech…

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

W tę jedną noc wracamydo samych siebieby zrobić miejsceMiłości W ciszy przy żłóbkuzaczynamy mówićludzkim głosem I…

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów…

Wesołych Świąt!

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,…

Jezus żyje!

Chrystus śmierć pokonał! Poniósł nasze grzechy i odkupił nas os złego! Jezus żyje! Radujmy się Nim…

Życzenia

Podnieś rękę, boże DziecięBłogosław ojczyznę miłąW dobrych radach, w dobrym bycieWspieraj jej siłę Swą siłąDom nasz…

Alleluja! Jezus żyje!

Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już…

Wesołych Świat Wielkiej Nocy!

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się,…

Wesołych Świąt!

Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi Ciemna noc w jasności promienistej brodzi Aniołowie się…