Maryja w Odnowie

AKT ODDANIA ODNOWY W RĘCE MARYI

Maryjo, nasza umiłowana Matko, Królowo naszego Narodu. Stajemy przed Tobą z darem, który Bóg złożył w naszych sercach, z darem, który określamy Odnowa w Duchu Świętym. Świadomi jesteśmy wielkości tego daru, a jednocześnie naszej ludzkiej słabości. A dar ten złożony jest w kruchych naczyniach. Dlatego też chcemy się Tobie oddać. Przyjmij nas razem z tym przeogromnym darem i czuwaj, byśmy go nie zatracili, czuwaj nad nami, aby dar Odnowy mógł się okazać darem dla całego naszego Narodu, dla Kościoła. Twojej macierzyńskiej trosce Maryjo, powierzamy każde serce, które doznając Bożej miłości wykrzyknęło w uwielbieniu „Jezus jest Panem”. Oddajemy Ci wszystkie nasze grupy, które narodziły się pod szczególnym tchnieniem Ducha Świętego, które gromadzą się, by wielbić imię Pana i słuchać Jego Słowa. Oddajemy Ci wszystkie rodzące się dzieła Odnowy, rodzące się wspólnoty, wszystkie inicjatywy podejmowanych służb i wszystkie decyzje osób pragnących szczególnego zjednoczenia z Jezusem jako Oblubieńcem. Ty Maryjo, jako pierwsza zostałaś napełniona Duchem Świętym. Ty stałaś się pełna Jego łaski, dlatego Ty jesteś drogą Odnowy. Ty jesteś znakiem ukazującym życie w Duchu. Ty w szczególny sposób posiadłaś dar mądrości. Ty najlepiej znasz Boże drogi. Tobie więc oddajemy się, abyś stała się naszą Przewodniczką.Czuwaj nad nami, aby dar Odnowy stawał się przede wszystkim darem dokonującym przemiany w nas samych, aby wydawał owoc dojrzałej wiary i miłości tak, byśmy mogli stać się znakiem dla świata, solą dla ziemi, zaczynem w cieście. Z Tobą Maryjo zjednoczeni, chcemy trwać w dziękczynieniu przed Bogiem. Poruszeni tym samym Duchem chcemy, trwając w zachwycie nad miłością Boga wołać: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (…) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący, święte jest Jego imię” (Łk 1, 46-49). Amen. Alleluja. Tekst zredagowany przez Zespół Pastoralny polskiej Odnowy w Duchu Świętym i podpisany przez kard. Leona Suenensa, bp Bronisława Dembowskiego oraz O. Fio Mascarenhasa SJ w dniu 15.10.1983 r. podczas I Kongresu Odnowy w Duchu Świętym w Polsce na Jasnej Górze.