Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dziś módlmy się szczególnie za całe dzieło ewangelizacji w świecie: Za kapłanów odwiedzających nasze domy z…