Różaniec

Jeżeli jeszcze nie modlisz się codziennie na różańcu zachęcam Ciebie gorąco by powierzyć w ten sposób swoje życie Oblubienicy Ducha Świętego.