Seminarium o słuchaniu

Jesień to dla wielu wspólnot czas ewangelizacji i formacji. W tym roku proponujemy dwa nowo powstałe seminaria: „Seminarium o Słuchaniu” oraz „Seminarium o Eliaszu i Elizeuszu. Być uczniem Boga”.

O SEMINARIUM

Istotę Seminarium o Słuchaniu najlepiej oddaje skrót S.OS. utworzony z pierwszych liter słów „Save Our Souls” tzn. „Ratujcie nasze dusze” (j. ang.) Jak wiadomo, jest to wołanie o ratunek w sytuacji największego zagrożenia życia. Takim śmiertelnym zagrożeniem w życiu chrześcijańskim jest „duchowa głuchota”, która uniemożliwia nawiązanie dialogu z Bogiem. Tymczasem wiele osób nawet nie jest świadomych tego, że zbudowanie osobistej więzi z Bogiem decyduje o naszym życiu bądź śmierci wiecznej. Fundamentem tej relacji i początkiem naszego dialogu z Bogiem jest słuchanie i rozważanie słowa Bożego. Jednak to nie może stać się sztuką dla sztuki, jakąś ideą, manierą religijną, mniej lub bardziej popularnym zwyczajem, czy modą. Rozważanie Bożego słowa jest drogą do spotkania i poznania samego Boga. Chodzi o poznanie w rozumieniu biblijnym, czyli o zjednoczenie z Bogiem, o relację głębszą niż przyjaźń i więź trwalszą niż pokrewieństwo.

Z taką propozycją przyszedł do nas ludzi Boży Syn. To Jezus Chrystus jest Słowem, które od początku było u Boga i było Bogiem. Syn Boży stał się Człowiekiem i przyszedł do ludzi, aby mówić do nas przez ludzkie słowa. Do tych, którzy uwierzyli i zaufali Jemu, posłał Ducha Świętego, by narodzili się do nowego życia. 

Tym, którzy uwierzyli Jezusowi i poszli za Nim udzielił On Ducha Świętego, żeby stwarzał ich na nowo, by napełniał ich miłością, odwagą, pokojem, radością i wolnością. Oni stali się w Chrystusie (przez zjednoczenie z Nim w Duchu Świętym) adoptowanymi dziećmi Boga. Poszli za Jezusem i przebyli z Nim długą drogę: codziennie słuchali jego słów, patrzyli na Jego czyny, uczyli się jak Go naśladować. Z czasem zmieniało się ich myślenie i postawa względem ludzi, a Boga zaczęli nazywać swoim Ojcem. Jezus przygotował dla nich mieszkanie w swoim domu (zob. J14,1), a Duch Święty uzdolnił ich do życia wiecznego w Bożym królestwie miłości i prawdy. Dziś Jezus proponuje nam tą samą drogę.

Rozważanie słowa Bożego jest drogą do przyjęcia Słowa. Wiele osób nie widzi różnicy między Bożym słowem, (które piszemy małą literą), a Słowem, które jest Osobą Boską (piszemy jak imię z wielkiej litery). Kiedy słuchamy Jezusa, to słowa prawdy, które zapadają w nasze serce torują w naszym wnętrzu drogę dla Pana, przygotowują nas na przyjęcie Jego samego, Boga-Słowa. Czyż relacja z Nim nie jest najważniejsza? Jeżeli będziemy traktować słowo Boże przedmiotowo, szukając tylko tego, co zaspokoi nasze potrzeby to nawet, gdy to uzyskamy nie będziemy szczęśliwi. Jeżeli natomiast będziemy szczerym sercem szukać Boga, słuchać Go jak przyjaciela, być z Nim dla Niego samego, wówczas otworzą się dla nas bramy nieba, ponieważ Królestwo Boże to miłość, zaufanie, pokój i radość, jaka nas łączy z Bogiem, a dzięki Niemu także z ludźmi.

DLA KOGO PRZYGOTOWANE JEST TO SEMINARIUM?

Ateiści, którzy negują istnienie Boga automatycznie zamykają się na kontakt z Nim. Jest to logiczna konsekwencja ich postawy opartej na absurdalnym (pseudonaukowym) twierdzeniu, że świat sam się stworzył z niczego. Niestety do grupy osób, które nie wierzą w to, że Bóg mówi i zaprasza ich do rozmowy ze Sobą, należą także ludzie ochrzczeni. Nie ma w nich złej woli, często bywają oddani wartościom chrześcijańskim, starają się przestrzegać Dekalogu, uczestniczą w nabożeństwach i odmawiają wiele modlitw. Jednak odrzucają wszelkie propozycje nawiązania osobistej więzi z Bogiem. Przyczyny takiej postawy mogą być bardzo różne, problem może tkwić w umyśle (kłamstwo, wątpliwości, błąd), w sercu (zranienie, nieufność itp.) lub woli (niemoc, lęk, uzależnienie). Dla każdej osoby może to być inne kłamstwo, inne zranienie, inny lęk. Ogromne znaczenie ma głoszenie im kerygmatu zawierającego najważniejsze prawdy Ewangelii. Jest to najlepszy moment, aby Duch Święty mógł przekonać ich o miłości Boga, który stał się człowiekiem i przyszedł do nas po to, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i obdarzyć łaską nowego życia. Poznając tą prawdę i odpowiadając na miłość Boga zaufaniem, mogą przyjąć dar zbawienia i powierzyć siebie Jezusowi. Gdy zapraszają Ducha Świętego, aby w nich zamieszkał wtedy otwierają się na doświadczenie miłującej obecności Boga i mogą spotkać Go, jako Osobę.  

Do takiego spotkania przygotowują Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) lub SOW (Seminarium Odnowy Wiary), kurs „Nowe Życie” i inne rekolekcje kerygmatyczne, czyli takie, podczas których po poznaniu treści Dobrej Nowiny uczestnicy stają przed konkretną decyzją i udzielają Bogu osobistej odpowiedzi. Mówimy, że kerygmat ma priorytet, czyli pierwszeństwo, gdyż doświadczenie spotkania żywego Boga, to początek życia w wierze. Sama wiedza o Bogu to za mało, aby rozpocząć z Nim rozmowę, dlatego każdy z nas potrzebuje osobistego spotkania z Trójcą Świętą, a umożliwia je tylko Duch Święty.

Doświadczenie obecności Boga żywego (działającego tu i teraz) jest czymś więcej niż znajomość teorii, historii biblijnej czy teologii. Jest to rzeczywiste, realne spotkanie z niewidzialnym, ale obecnym wśród nas zmartwychwstałym Chrystusem. To spotkanie wszystko zmienia. Przenosi nas ze świata religii (przestrzegania prawa: nakazów i zakazów, etyki czy moralności, uznawania hierarchii chrześcijańskich wartości itd.) do rzeczywistości nadprzyrodzonej – żywej relacji z Bogiem. Dopiero teraz modlitwa staje się prawdziwym spotkaniem – mówię, bo wiem, że Bóg mnie słyszy, słucham, bo wiem, że On przez swoje słowo do mnie mówi.     

Powinniśmy jednak zrozumieć, że zrobiliśmy dopiero pierwszy krok na drodze wiary, a nie ostatni. Wiele osób nazywa decyzję zawierzenia swego życia Bogu „przyjęciem Jezusa”, ale to nie jest jeszcze zjednoczenie się z Nim. Jesteśmy jak ktoś, kto się dowiedział gdzie Jezus będzie przechodził i pobiegł z tłumem innych ludzi, aby Go zobaczyć. Może widok Jezusa go zachwycił, może poczuł na sobie Jego spojrzenie, usłyszał głos, doświadczył uzdrowienia. Wiele osób tego doświadcza, ale potem wracają do dawnego sposobu życia. Jeżeli nie zrobimy następnego kroku wiary, wówczas tak jak oni wycofamy się i pozostaniemy niewolnikami grzechu i świata. Ostatecznie decydujące jest to, czy „pójdziemy za Jezusem” słuchając Go i naśladując, czy staniemy się Jego uczniami, oraz jak wiele zmieni w nas stałe przebywanie z Nim. Zbawienie, bowiem polega na takim nawróceniu, które całkowicie przemienia nasze myślenie, dążenia, mowę, czyny, postawy, postrzeganie ludzi, siebie i świata, czyli całą naszą istotę. Chodzi o to byśmy mieli mentalność dzieci Bożych, stali się tacy jak Jezus, Syn Boży, byśmy upodobnili się do Niego. To dokonuje się, gdy słuchamy Go uważnie, tak by zrozumieć, do czego nas wzywa, gdy angażujemy nasze serce w relację z Nim i naśladujemy Go.

Jezus zaprosił nas, byśmy poszli za Nim, ponieważ chce doprowadzić nas do Domu Ojca, dlatego ta droga trwa przez całe nasze życie. Zatem to seminarium o słuchaniu Boga nie jest kursem do zaliczenia. Przypomina raczej naukę chodzenia. Obserwując małe dzieci widzimy, że sprawia im to sporo trudności, ale porażki nie zrażają ich, a z coraz większej sprawności czerpią prawdziwą radość. Dlatego bierzmy z nich przykład i każdego dnia starajmy się podążać za Jezusem, który jest naszym Nauczycielem i jedynym Zbawcą, a gdy będziemy wierni to z czasem stanie się dla nas Przyjacielem i Bratem.

To jak piękne i owocne stanie się nasze duchowe życie zależy w dużej mierze od naszego zaangażowania, które polega na wspieraniu własnego rozwoju duchowego przez świadome współdziałanie z łaską Boga. Jeżeli chcemy z kimkolwiek współdziałać w jakimś dziele to musimy z nim rozmawiać, wysłuchać, co nam proponuje i na tą propozycję odpowiedzieć. Tak samo jest z naszym udziałem w dziele Boga, jeżeli nie słuchamy Jego wskazówek to nie wiemy, co mamy czynić, czego się wystrzegać, dokąd iść. Seminarium o Słuchaniu jest konieczne do kontynuowania dalszej formacji, czyli postępowania na drodze wiary. Jezus mówi: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” Poznanie jednak to nie to samo, co teoria. Sama wiedza nie zbawia. Wiedza musi doprowadzić do decyzji, decyzja do działania, działanie stać się postawą, sposobem życia zgodnym z prawdą. Dlatego konieczne jest robienie w swoim życiu miejsca dla Boga przez kolejne decyzje i modlitwy, aby Bóg dokonał w nas tego, czego o własnych siłach uczynić nie możemy. Dopiero współdziałając z Jego łaską, dokonuje się w nas prawdziwe nawrócenie, widzimy cud przemiany własnego serca i życia.

JAK KORZYSTAĆ?
Nie zwlekaj i zarejestruj się w wydarzeniu https://odnowa.org/wydarzenia/seminarium-o-sluchaniu-on-line/individual-registration
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konferencji wideo, audio i podcastów. Po rejestracji przyślemy Ci wiadomość e-mail z promocyjną ceną podręcznika.

Rozpoczęcie Seminarium i dostęp do materiałów wideo:
 25 października
Wysyłka książek: od 25 września. 

Więcej informacji na stronie: SEMINARIUM O SŁUCHANIU – Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.